www.eprace.edu.pl » analiza-portfelowa

Analiza portfelowa produktów dla potrzeb określenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Autor:

Iwona Żydek

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr inż. Lilla Knop

Recenzent:Uczelnia:

Politechnika Śląska w Gliwicach

Kierunek:

Organizacja i Zarządzanie

Data powstania:

2001-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-06-22 02:29:27

Opis pracy:

Praca przedstawia w sposób teoretyczny i praktyczny metody analizy portfelowej, umożliwiające dokonanie analizy sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa i oceny sytuacji operacyjnej.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.