www.eprace.edu.pl » analiza-portfelowa » spis treści

Analiza portfelowa produktów dla potrzeb określenia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.1. Wstęp2. Modele analizy portfelowej

 2.1. Geneza i istota metod portfelowych

 2.2. Wybrane modele analizy portfelowej.

 2.3. Podsumowanie metod analizy portfelowej.3. Charakterystyka firmy „POLLENA – SAVONA”

 3.1. Rys historyczny i opis działalności firmy4. Pozycjonowanie macierzowe na poziome ogólnej strategii firmy

 4.1. Wykorzystywanie macierzy BCG do pozycjonowania strategicznych jednostek gospodarczych.

 4.2. Wykorzystanie uproszczonego modelu Mc Kinseya do pozycjonowania strategicznych jednostek gospodarczych5. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.