www.eprace.edu.pl » analiza-portfelowa » Modele analizy portfelowej » Podsumowanie metod analizy portfelowej.

Podsumowanie metod analizy portfelowej.

Przedstawione wcześniej techniki analizy portfelowej znalazły szerokie zastosowanie w analizowaniu strategii przedsiębiorstwa. Mimo wielu wad cieszą się dużą popularnością przede wszystkim z powodu (pozornie) prostego, nieskomplikowanego schematu postępowania.

Do zalet tych metod można zaliczyć:

Wśród najczęściej wymienianych wad znajdują się:

Niektóre z wad metod portfelowych można skutecznie eliminować poprzez tworzenie wielowymiarowych opisów rynku oraz wskutek łącznego zastosowania kilku metod 20.

Sumując zatem można powiedzieć, że analiza portfelowa produktów stanowi jedną z podstaw konstrukcji strategii przedsiębiorstwa, umożliwia kierownictwu firmy prawidłową alokację zasobów między linie produktów w sposób gwarantujący długotrwałą zyskowność, a tym samym rozwój jednostki 21.

Tabela 3. Tablica porównawcza trzech modeli instrumentalnych

  BCG ADL Mc Kinsey
Silne strony poręczność uwzględnienie dynamiki i zróżnicowania struktury konkurencji unikanie redukcjonizmu, podkreślanie znaczenia dyferencjacji
Słabe strony redukcjonizm, kluczowy czynnik sukcesu: koszt subiektywizm, ograniczona praktyczność, empiryzm niepraktyczność, znaczny subiektywizm, siatka wybranych dziedzin
Obszary zainteresowań dziedziny oparte na wolumenie produkcji zdywersyfikowane przedsiębiorstwa typu: konglomeraty selekcja (odcinanie, dywersyfikacja) w przedsiębiorstwach zintegrowanych

Źródło: R. Krupskiego (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, WAE, Wrocław 1999, s.166.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.