www.eprace.edu.pl » analiza-portfelowa » Bibliografia

Bibliografia

 1. G.Gierszewska, M.Romanowska, „Analiza strategiczna przedsiębiorstwa”, PWE, Warszawa 1994

 2. P.Kotler „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i Ska, Warszawa 1994

 3. R.Krupski (red.) „Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody”, WAE, Wrocław 1999

 4. M.Marchesnay „Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój”, Poltext, Warszawa 1994

 5. B.Nogalski, J.Rybicki, J.Gacek-Bielec „Modele analizy portfelowej. Teoria i praktyka”, TNOiK, Bydgoszcz 1996

 6. K.Obłój „Strategia organizacji”, PWE, Warszawa 2001

 7. A.Stabryła „Zarządzanie strategiczne. W teorii i praktyce firmy”, PWN, Warszawa-Kraków 2000

 8. Marketing w praktyce” nr 1 styczeń/luty 1999

 9. Marketing w praktyce” nr 3 maj/czerwiec 1999

 10. Marketing w praktyce” nr 5 wrzesień/październik 1999

 11. „„Marketing i rynek” nr 12 grudzień 1996, PWE

 12. Marketing i rynek” nr 8/9 1997, PWE

 13. Marketing i rynek” nr 1 styczeń 1998, PWE

 14. Poradnik handlowca” listopad 2000

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.