www.eprace.edu.pl » analiza-portfelowa » Pozycjonowanie macierzowe na poziome ogólnej strategii firmy

Pozycjonowanie macierzowe na poziome ogólnej strategii firmy

W tym rozdziale pragnę przedstawić praktyczne wykorzystanie modeli analizy portfelowej. Skupiam się na dwóch modelach, które posłużą do określenia pozycji konkurencyjnej poszczególnych produktów i strategicznych jednostek gospodarczych. Należą do nich model BCG i model Mc Kinseya.

Przykładem praktycznego zastosowania modelu analizy portfelowej będzie przypadek firmy „Pollena – Savona”.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Wykorzystywanie macierzy BCG do pozycjonowania strategicznych jednostek gospodarczych.


Wykorzystanie uproszczonego modelu Mc Kinseya do pozycjonowania strategicznych jednostek gospodarczych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.