www.eprace.edu.pl » analiza-portfelowa » Modele analizy portfelowej

Modele analizy portfelowej

Typologie strategii pozwalają na analizę potencjalnych wyborów w kontekście zachowań konsumentów oraz konkurentów. W ramach tego opracowano wiele technik, które pozwalają na zdyscyplinowaną diagnostykę produktów i rynków firmy, gównie pod kątem „wygranych” i „przegranych” obszarów. Na szczególną uwagę zasługują analizy portfelowe. Są one swoistym „wspomaganiem” analizy środowiska, branży, grup strategicznych i strategicznych opcji firmy.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Geneza i istota metod portfelowych


Wybrane modele analizy portfelowej.


Podsumowanie metod analizy portfelowej.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.